Voksne

Når livet er svært

Når man som voksen person oplever at stå i en svær situation i livet, kan det være enten
klart nødvendigt (for ikke at bryde sammen) eller “bare” godt og hjælpsomt (personlig udvikling) at vende situationen med en erfaren psykolog.

Psykologen har tavshedspligt og kender til problematikkerne. Vi skal sammen prøve at finde en vej videre frem. Den bedste vej for den enkelte person ud fra de konkrete omstændigheder.

Jeg lægger vægt på, at personen arbejder sig frem mod at få styrke og handlekraft til at stå i den konkrete situation og samtidig navigerer mest muligt hensigtsmæssigt, mens processen forløber.

At undersøge sin personlige identitet/personlighed og at se på sin personlige livshistorie kan indgå i processen, da det kan være med til at forklare den konkrete situation.

Samtaler med en psykolog kan være en hjælp når

Psykologsamtalerne er berigende ved tilstande som stress, udbrændthed, skilsmisse, sorg/krise, angst, fyringer fra arbejdspladsen, mobning, problemer med relationen til forældre eller børn/svigerbørn og meget mere.

Mine spørgsmål, min anderledes tilgang (udefra, professionelt, tavshedspligten) kan nogle gange ved kun få samtaler kaste lys over situationen. “Nu kan jeg gå videre. Tak for hjælpen”. Andre gange koster det flere samtaler og længere tid.

Det er fint at kunne klare sine problemer selv. Det sætter jeg stor pris på, at man prøver, for det styrker selvtilliden at mestre livet…
Men på den anden side, så er det ikke så klogt at vente længere end godt, for en løsning er lettere, inden man er kørt helt “ned” eller fast.
(Det ved vi alle, når vi rådgiver andre: Så siger vi: “Søg nu hjælp i tide…”)

 

 

 

Kontakt Britta Grove

Britta Grove

Telefon: 
26801334
Telefontid:
Hverdage 
8-8.30
12-12.30.

britta@brittagrove.dk

Medlem af Psykologforeningen