Mindfulness

Mindfulness er et tilbud i min klinik

Jeg underviser og guider enkeltpersoner og grupper i mindfulness og meditation.
Der kan bestilles tid eller man kan tilmelde sig, når jeg har åbent for fælles mindfulness-træning en konkret aften.

Ro, stilhed, nærvær

Jeg tror på, at ro, stilhed, nærvær giver næring til sjælen, ro i kroppen og modvirker stress.
Vi kan øve os på at give os selv den ro, der hjælper os til at være “bedst mulig” i sociale relationer.
Selvomsorg kan det også kaldes. Give tid til stilhed i en travl hverdag. Sænke åndedrættet og øve os i at slippe det tankemylder, der tit kan indfinde sig sidst på dagen.

Psykologisk sundhed 

Ved at øve mindfulness og meditation mens man er rask, har man et godt redskab til at berolige sig selv, når der kommer svære tider.
Smerte og lidelse er en del af livet i perioder. Det er vigtigt at lære at rumme det. At lære at rumme sine følelser og anerkende sin krop er ikke let, men jeg har erfaret, at man kan øve sig
på det og finde sindsro og gradvist bedre og bedre acceptere den, man er, og det liv man har.
Det er muligt at arbejde hen mod i højere og højere grad at følge sit indre kompas. Lytte til sit hjerte. Styrke sit selvværd. Tage vare på sig selv. Overgive sig til noget større, LIVET SELV,
eller hvordan man helt personligt foretrækker at fornemme, formulere og oplever det.

Vi kan tales ved om det

Jeg tilrettelægger individuelle forløb ud fra, hvordan du bedst kan arbejde med dig selv på dette område.
Der indgår stille underlægningsmusik.

Kontakt Britta Grove

Britta Grove

Telefon: 
26801334
Telefontid:
Hverdage 
8-8.30
12-12.30.

britta@brittagrove.dk

Medlem af Psykologforeningen