Præsentation

Britta Grove, privatpraktiserende psykolog

Jeg er autoriseret privatpraktiserende psykolog, der har egne gode og lyse lokaler i min klinik på Nattergalevej 2 i Horsens.
Jeg har alle kompetencegivende kurser forud for specialistgrad i psykoterapi og videreuddanner mig hvert år løbende på mange faglige kurser.

Ønsker du at bestille en tid hos mig

Hvis du ønsker at bestille en tid, så bedes du ringe, sms eller maile for at aftale en tid.
Jeg har nogle timer ugentligt sat af til akutopgaver. Privat tid uden ventetid koster 900 kr.
Samarbejder med arbejdspladser og sundhedsforsikringer.

Jeg har ydernummer i Horsens, hvilket betyder, at jeg har overenskomst med sygesikringen og kan modtage lægehenviste klienter.

Uddannelse og kompetencer

Jeg blev uddannet som psykolog i 1999. Blev autoriseret psykolog i 2002 og opnåede specialistgrad i psykoterapi i 2009 med særligt fokus på gestaltterapi, eksistentiel terapi og kognitiv terapi.
Før jeg blev privatpraktiserende psykolog i 2008, var jeg psykolog og ledende psykolog i kommunalt regi (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning)
(Jeg er også uddannet lærer, speciallærer og ungdomsvejleder og fungerede som distriktsungdomsvejleder forud for at jeg blev psykolog.)

Jeg vedligeholder fagligheden løbende med mange kurser hvert år.

Selvom jeg er ved at blive “gammel”, snart 67 år, så er det faktisk nogen gange et ekstra plus med al den uddannelses- livs- og erhvervserfaring…. – Måske “lidt bedstemor-agtig”, men .. Det går godt! 
Jeg går ned i tid løbende. Jeg er glad for arbejdet og vil gerne fortsætte noget tid endnu, men på nedsat tid med flere fridage og kun få klienter pr. dag. 

Jeg anbefaler ofte andre psykologer i de tilfælde, hvor en yngre er en bedre sparring ! Jeg har nogle dygtige psykologkolleger, jeg anbefaler i de tilfælde, hvor en yngre person er bedre end mig.
Eller hvis det handler om et fagområde, hvor jeg ikke har så stor erfaring.

Terapeutisk behandling af voksne med sygdom, sorg, krise, pårørende til syge m.m. :
Ud fra min videreuddannelse til specialist i psykoterapi

Personlig udvikling:
Jeg tilbyder denne ydelse til personer, der gerne vil pleje sig selv og modtage kvalificeret med- og modspil i deres personlige udvikling.

Der sker til tider så meget i livet, at det er svært at følge med og kende sig selv. Relationer til andre mennesker kan rumme store udfordringer.
De mange nye familierelationer er også en stor udfordring. Det giver jeg gerne sparring omkring.

Coaching:
Svære valg, jobsituationen m.m kan bearbejdes med hjælp fra en anden person, der stiller andre spørgsmål og ser flere indfaldsvinkler end man selv har kunnet gøre.
Det kan hjælpe med at træffe de rigtige valg i den konkrete situation.

Førstehjælp:

Jeg har fået kursus i førstehjælp, og jeg har gennemgået et kursus i hjerte-lungeredning i december 2020 med praktisk håndtering af hjertestarter.

Læs mere her

Hvorfor gå til psykolog?

Psykologen har tavshedspligt, og psykologen er ikke en person man deler hverdagen sammen med som ægtefælle, ven eller veninde.
Det er derfor noget andet at tale med en psykolog om de store ting i livet.
Det, vi taler sammen om, kommer ikke videre til ét eneste menneske, medmindre det aftales. Jeg har tavshedspligt.

Som psykolog har jeg et stort kendskab til mennesker, relationer og reaktionsmønstre.
Følelser, tanker, behov, kropsfornemmelser, handlemønstre, motivation, …. Forskellige terapiformer arbejder forskelligt med disse emner.
Vi taler om, hvad der er det bedste for dig. Ud fra din tvivl, dine værdier, overvejelser, erfaringer m.m.

Vore relationer til andre mennesker og vores måde at kommunikere på vil næsten altid indgå i samtalerne. Vi er afhængige af andre mennesker, og vi betyder meget for de mennesker, vi er nærtstående og i øvrigt omgås. Men enhver person er også noget i sig selv. Vi veksler mellem fokuseringer og prioriteringer.

Forløb

Nogle gange skal der ikke ret mange samtaler til, før der bliver klarhed over feltet, og du kan hurtigt komme godt videre.
Andre gange vil der være tale om et nødvendigt længerevarende forløb.
Min uddannelse og min erfaring stammer fra et langt livs arbejde med mennesker og levet liv, og jeg er “den, jeg er” som person/type.
Hvis du synes, vi taler godt sammen, så har du mulighed for et godt forløb her.
Hvis du ikke synes, du får ret meget ud af at tale med mig, så skal du endelig søge videre til en anden. Det er helt OK for mig og rigtigt for dig!

Jeg vil gerne kendes på:

  • Værdifuld faglighed og erfaring. Jeg er klar og tydelig om det, jeg ved med sikkerhed.
  • Ærlig om det, jeg ikke ved.
  • Åben for at tage ved lære af de reaktioner og den feed-back, jeg møder fra andre.
  • Kristen/åndelig/alternativ- åbenhed.

Utilsigtede hændelser

Som autoriseret psykolog skal jeg følge op på utilsigtede hændelser. Det er en begivenhed, der optræder i forbindelse med arbejdet, og som medfører skade eller risiko for klienten.

Som klient vil du blive informeret af mig om din mulighed for at rapportere utilsigtede hændelser.  Læs mere her.

Privat

Jeg er nu 67 år, har 4 børn og 8 børnebørn. 
Jeg bor med min mand på Nattergalevej 2 i Horsens på samme adresse som klinikken. Jeg arbejder ikke på fuld tid og kun mellem klokken 9 og 16.

Fritiden bruges sammen med familie og venner og med interesser, der “lader mig op”.

Med venlig hilsen
Britta Grove

Kontakt Britta Grove

Britta Grove

Telefon: 
26801334
Telefontid:
Hverdage 
8-8.30
12-12.30.

britta@brittagrove.dk

Medlem af Psykologforeningen