Unge over 18 år

Unge mennesker over 18 år,  som er ved at vokse sig fra  teenage-årene og en “unge-kultur” og på vej til at blive betragtet som voksne har store udfordringer i dagens Danmark.
Nogle gange taler de godt med deres forældre eller lærer, men nogle unge lukker af- trækker sig med deres vanskeligheder.

Et frium til at få løst problemerne

Jeg har erfaret, at jeg oftest kan få den unges tillid. Godt hjulpet af, at der er tavshedspligt, så den unge ved, at jeg  ikke fortæller om samtalen. Det giver et frirum til at få luft for nogle bekymringer og blive guidet videre for at få løst de problemer, de synes at stå i.

Det er jævnligt omkring kammeratskab, kæreste eller et anspændt forhold til forældrene. Eller om den uddannelse, de er i gang med eller netop ikke er kommet i gang med ….

Jeg vil gerne gøre et forsøg på at tale med den unge.

Er det mon normalt det her

Der kan også være tale om sygdom og ulykker – også her vil nogle unge have stor gavn af at tale med en udenforstående om sine bekymringer. De er tit bange for om det “er normalt” at have det, som de har det.
I erkendelse af, at en del unge har det svært, er der nu gratis psykologbehandling til unge med angst og depression. Lægen vurderer, om en henvisning til psykolog er det rette tiltag.

Kontakt Britta Grove

Britta Grove

Telefon: 
26801334
Telefontid:
Hverdage 
8-8.30
12-12.30.

britta@brittagrove.dk

Medlem af Psykologforeningen