Dybe samtaler

Dybe samtaler om svære emner

Vi har hver vores identitet, selvfølelse, stærke og svage sider, følelser, forsvarsmekanismer, forventninger og tidligere skuffelser/oplevelser af svigt/afsavn/ m.m.
Føler du, at din egen historie begrænser dig og præger din hverdag negativt? Det er nogen gange muligt at fortælle om sit liv på en ny og mere konstruktiv måde. Ved at huske flere nuancer og prøve at tage en anden indfaldsvinkel. Ved at se på sig selv i et andet lys.

Det svære kan til tider også synes lettere at bære, når man får fortalt om det og møder medfølelse og input i forhold til at komme bedst muligt videre.

Jeg har flere tilgange til at hjælpe dig videre med din personlige udvikling, hvis du ønsker det.

 

Forebyggelse

Vi bliver mentalt sunde af at gøre mentalt sunde ting, og god mental sundhed fremmer livskvaliteten og ens evne til at klare sig godt i livet. Din mentale sundhed afhænger af de sundhedsressourcer, du har til rådighed. Men det er også afgørende, hvad vi selv gør for at holde os sunde.

Hvad der er meningsfuldt for dig at arbejde med- op til dig!

Tanker kan ikke blive tænkt færdige. Der kommer ikke en dag, hvor du har tænkt alt det, der skal tænkes, og roen pludselig sænker sig over dig. Men vi kan arbejde mod sindsro og bedre mental balance.
Jeg er optaget af emner som “medgang og modgang” og om at træde i karakter. Karakter er det, gom gør et menneske enestående, forskelligt fra alle andre. Et menneskes karakter er dets skæbne, dets sjæl. At blive moden, at finde en mening og se sammenhænge ….

 

Vi er en del af flere grupper

I vore dage er der mange arenaer, vi skal kunne begå os i …
Kommunikation er et spændende område. Meget simpelt og meget kompliceret på samme tid. Det er jeg meget optaget af, og jeg skriver mere om det her her senere.
Der er forskellige kulturer omkring os. Hvis vi kender til det, kan vi bedre navigere og handle hensigtsmæssigt. Vi kan bevare os selv og være kloge på de forskellige arenaer, hvis vi er bevidste om det.

Der opstår problemer

Problemerne er større eller mindre på forskellige tidspunkter i vores liv. Hvordan er min placering og min rolle. Hvad … Hvordan ….
Det er ikke mest omstændighederne, der er afgørende for kvaliteten af vore liv. Det er i høj grad, hvad du får omstændighederne til at betyde, og hvordan du tackler dine udfordringer, der betyder noget for om du oplever selvværd og selvtillid.

[hr]

Livskriser

Da jeg nu er 64 år, har jeg oplevet flere faser i livet. Nu er jeg optaget af at sammenfatte mine erfaringer og opsamle min læring og kombinere det med det, jeg fagligt læser om og deler med andre mennesker.
Jeg har oplevet en krise, der fik mig videre i livet på en betragteligt bedre måde. Vi lærer hele livet. Det samme sker for mange mennesker, oplever jeg her i klinikken.
At søge en sparringspartner kan lette krisens omfang og give større klarhed over vejen videre frem.
Jeg forbereder et større arbejde med emnet: “Medgang og modgang i livet” og “At træde i karakter som gammel”.

 

Kontakt Britta Grove

Britta Grove

Telefon: 
26801334
Telefontid:
Hverdage 
8-8.30
12-12.30.

britta@brittagrove.dk

Medlem af Psykologforeningen