Kognitiv terapi

Udgangspunkt

Vi har alle TANKER – FØLELSER – KROP – HANDLINGER, og når det kører godt for os, så er det helt fint!

Det hele hænger sammen, og hver del påvirker de andre dele og påvirkes af de andre dele. Det ved vi godt, og det er helt OK, når det går godt.

Hvis noget i livet ikke går så godt

  • Hvis tankerne driller/forstyrrer/myldrer rundt på en dårlig måde, der ikke er til at stoppe og holde ud ….
  • Hvis følelserne er helt ude af balance og kontrol …
  • Hvis kroppen gør ondt eller det kribler og krabler og der er rastløshed og uro …
  • Hvis handlingerne er uovervejede på en dårlig måde, og det gode, jeg ville, fik jeg aldrig gjort…

Så er det, der kan blive brug for psykologhjælp.

Kognitiv terapi bruges til at ændre tanke- og handlemønstre, når man har identificeret nogle uhensigtsmæssigheder i sin måde at agere på.

Når man gør det, man plejer, så sker der det, der plejer.

Det er en helt universel regel svarende til tyngdekraften.
Når man så ønsker nogle ændringer, så skal man gøre noget på en ny og anden måde.

Kognitiv terapi er på denne måde betragtet til at forstå: Det drejer sig om at ændre på nogle tanke- og handlemønstre for at opnå en ændret kropslig og følelsesmæssig tilstand, eller man må bruge kroppen på en anden måde for at føle sig bedre tilpas osv.
[hr]

Gestaltterapi

Gestaltterapi er en psykodynamisk, oplevelsesorienteret psykoterapiform, der er udviklet i slutningen af 1940’erne i New York af Fritz og Laura Perls.

Gestaltterapi er udviklet i delvis opposition til Freuds psykoanalyse og opfatter sig som baseret på eksistentialisme.

Gestaltterapien er ikke så teoretisk i dens udgangspunkt. I terapien tages der udgangspunkt i den personlige her-og-nu-oplevelse, og som menneske gennemspiller og genoplever man egne intense og autentiske problemsituationer, der har været følelsesladede.
At identificere sig med nogle følelsesmæssige eller kropslige udtryk hos sig selv: vrede, sorg, en anspændt skulder eller hovedpine – SKER der noget.

Gestaltterapeuten kan være relativt konfronterende ved verbalt at give udtryk for mere og andet end klienten har lyst til at høre. Klienten kan føle følelser, der vender sig mod psykologen,
men det er helt OK. En del af processen.

Gestaltterapi tilbydes mennesker med lettere psykiske problemer eller mennesker, der ønsker at udvikle sig personligt. Walter Kempler, kendt fra Kemplerinstituttet/Jesper Juul er kendt for deres gestaltterapeutiske familieterapi.

Der er en ny, dansk variant her i 2014, som er meget spændende.
Det er Michael Sonne og Jan Tønnesvang, der har videreudviklet på det gennem teoretiske diskurser og en omfattende kursusvirksomhed (som jeg har deltaget i) forud for deres bog:

“Integrativ gestalt praksis. Kompleksitet og helhed i arbejdet med mennesker”.

Eksistentiel terapi

Eksistentiel terapi har en tradition forankret i over hundrede års teori og praksis. Her er en grundlæggende kritik over for teknik- og færdighedsbaseret praksis. Menneskelige problemer skal håndteres ved at reflektere over dem i bredest mulig forstand med det formål at klarlægge og kaste lys over dem. Der er nok vanskeligheder og dilemmaer i livet, men fokus er på at hjælpe personen til at kunne være i det med mod og selvrespekt. Det er en filosofisk tilgang.

  • Hvad vil det sige at leve
  • At vi er, er mere grundlæggende end hvad vi er
  • En specifik ”opskrift på livet” gives ikke/ findes ikke
  • Livet rummer modsætninger og paradokser. Det gælder også for det enkelte menneskes liv, og det kan og skal ikke ophæves eller bortforklares.
  • Søren Kierkegaard og hans termer bruger jeg ved lejlighed, for det er eksistentialismens største tænker.
  • Ikke-kristen eksistentialisme er jeg også klar på. Humanisme. Nihilisme.

Jeg er sådan en psykolog, man kan diskutere sin egen tro med, hvis man ønsker det. Jeg har hørt om spøgelser og magiske sten og meget andet. Jeg er åben for at tale om det.
Jeg siger, hvad jeg synes! Jeg er her! Du er velkommen! En åben dialog med respekt for hinanden.

Eksistentiel tankegang angår livet i sin mangfoldighed og det store er, at VI TAGER LIVET ALVORLIGT!