Når vi skal arbejde os ud af en problemstilling, svære følelser eller udvikle os personligt, så tager det tid.

”Tålmodighed er en form for VISDOM. Den viser, at vi har forstået og accepteret, at tingene nogle gange må udvikle sig i deres eget tempo. Et barn kan finde på at prøve at hjælpe en sommerfugl ud af sin puppe. Det vil som regel ikke gavne sommerfuglen. Enhver voksen ved til gengæld, at sommerfuglen kun kan komme ud i sit eget tempo, og at det er en proces, der ikke kan fremskyndes”.

 Jon Kabat-Zinn.