Jeg skal på kursus til april 2021. Kurset omhandler psykologisk indsats til alvorligt syge og døende samt deres pårørende.

Jeg har tidligere været på kurser om det emne, men det interesserer mig at følge det emne, da jeg arbejder meget med det.

Brug for en at tale fortroligt med

Alvorligt syge og døende mennesker samt deres pårørende opsøger psykologer, når de har brug for at tale med en anden fagperson under fortrolige omstændigheder og under tavshedspligt.

En person, der ikke er med i den familiære inderkreds, så de kan åbne for andet og mere af det, de tumler med.

Det er væsentligt for mig at være bedst muligt opdateret med viden om emnet hvad angår psykiske og fysiske symptomers lindring og behandling. Være lyttende, støttende deltagende i overvejelser af eksistentiel og etisk art hos alvorligt syge og døende og deres familier.

Britta Grove

En at tale fortroligt med om sygdom og død