NARM og SE

Det lyder teknisk, men her vil jeg fortælle hvad et står for.

Det første kursus er et hos Tove Mejdahl i NARM og SE (kursusdage over to år).

NARM = Neuro Affektiv Relational Model

NARM er en effektiv behandlingsmetode til såvel udviklings- som chok-traumer.

I NARM-terapi understøttes vores evne til biologisk selvregulering og vores kapacitet til at føle os forbundet med os selv og andre.

NARM kombinerer traume- og personlighedsteori og er en ressource-orienteret, ikke regressiv model, der arbejder med kropsligt fokus gennem processen.

NARM er udviklet af dr. Laurence Heller. (Litteratur: ”Udviklingstraumer”).

SE = Somatic Experiencing

En behandlingsmetode, udviklet af den amerikanske psykolog Peter A. Levine, som har forsket i og arbejdet med stress og traumer i 40 år.

Traumer handler kort sagt om tab af kontakt- til os selv, til vores krop, til vores familie, til andre og til verden omkring os.

Peter Levine.

 

Jeg er ikke uddannet behandler i disse metoder, det er vigtigt at understrege, men kendskabet til disse metoder, supplerer den anden faglighed, jeg er i besiddelse af.

Et kursus i søvn

Et kursus i SØVN hos Michael Rasmussen, arrangeret af Center for Stress og Trivsel.

Jeg har nu kursusbevis som søvnvejleder.

Pointen er, at søvn nogen gange skal ses som et emne for sig!

Ikke ”kun” som ”en besværlighed”, der hører til en anden lidelse.

Kurset har omhandlet en grundlæggende forståelse af søvn, – indsigt i problemer med søvn, – metoder og værktøjer og metoder til at håndtere søvnproblemer.

Med ønsket om et godt efterår.

Britta