En karrusel kan skildre årets gang: Januar til og med december – og forfra igen: Januar til og med december – bare det næste årstal.

Livets karusel

Livet er ikke kun en karuseltur – vi og omverden ændrer os – og påvirker hinanden

Sådan er det ikke tilsvarende med vores liv. Vi ændrer os en smule fra år til år. Både kropsligt/fysisk, psykisk, udseende-mæssigt/udstrålingen og trivselsmæssigt og i forhold til vore relationer med andre mennesker. Der sker hele tiden noget, der påvirker vores liv udefra. Og indefra sker der også noget. Vi ser og tænker anderledes om os selv, andre og livet generelt gennem vores livsperioder. Det er spændende, synes jeg.

Det er spændende

Der har altid været skrevet udviklingsromaner og bibliografier – om personers livsforløb fra barndom over ungdom, voksenlivet til ældre. Det tema har interesse, fordi vi der har nogle at spejle os i. Livet går sin gang- det er ens for os alle. Det er ikke ens, hvordan vi har det, og hvordan vi ta´r det.

Her ligger udfordringerne. Hver enkelt af os kan gøre det så godt, vi kan. Lære af andre og lære fra os.

Jeg ønsker alle et godt nytår og byder velkommen til 2016.

Britta Grove