Marianne Iben Hansen: Gennem sprækkerne
Opdagelser i et demensforløb. Om de mange svære følelser, modstanden, sorgen, de uløselige dilemmaer og forsøgene på at håndtere det uforudsigelige.
Marianne har skrevet bogen ud fra sin fars demensforløb og det hun følte, oplevede, erfarede og gerne vil give videre.

 

Svend Brinkmann: Vi er det liv, vi lever
En fortælling om skæbnen. Om Svend Brinkmanns bekendtskab med en 90 årig kvinde, Lilli. Mens hun fortæller sin livsfortælling, får han flere dimensioner ind i sin tænkning end tidligere.
Om livstrådens betydning. Livstråden udgøres af alt det, der ikke bare lader sig vælge til og fra. Vi er ikke enevældige herskere i vores eget liv. Der er mere end os selv.

Louise Dreisig: Bloody Hell
Om smerten fysisk og psykisk ved at have endometriose.

Pia Callesen: Lev mere, tænk mindre 
Om at droppe grublerierne, slippe fri af nedtrykthed og depression med metakognitiv terapi.
Vi kan lære at forholde os til vore tanker, følelser og bekymringer på en mere hensigtsmæssig måde.

Pia Callesen: Grib livet, slip angsten.
Overvind ængstelighed og bekymringer med metakognitiv terapi.
Vi kan lære at forholde os til vore tanker, følelser og bekymringer på en mere hensigtsmæssig måde.

 

Bo Østlund:

Skilleveje: 28 kendte danskere åbner deres hjerter og fortæller om glæde, sorg, omsorg og svigt.
Modne mænd: 24 kendte danske mænd fortæller om livet, døden, kærligheden, usikkerheden, visdommen og meget mere ud fra, at de er nået et godt stykke op i alderen.
Modne kvinder: 24 kendte danske kvinder fortæller om stort set alle aspekter i livet. Kvinderne er alle over 50 år.
Det er tre gode bøger om livet, hvor man kan spejle sig i de andres måde at se deres liv på i forhold til, hvor man selv er kommet til i sit eget liv.

 

Svend Brinkmann: STÅ STEDER
10 gamle ideer til en ny verden.
Ståsteder retter en kritik mod tidens nyttetænkning og indkredser som modvægt ti eksistentielle ståsteder, som har iboende værdier.
Hvis man skal stå fast og ikke være konstant fleksibel, hvad er da værd at stå fast på?
Svend Brinkmanns bud er disse: Det gode, værdigheden, løftet, selvet, sandheden, ansvaret, kærligheden, tilgivelsen, friheden, døden.

 

Jesper Bay-Hansen har skrevet en ny bog om parforhold sammen med Ingrid Ann Watson.
“De 9 kærlighedsregler- kunsten at pleje kærligheden i alle aldre”.
Jesper Bay-Hansens yndlingscitat fra bogen er: Græsset er grønnest på den side, hvor du vander det”.

 

Stressfri på 12 uger .. eller mer´” af Majken Matzau.

Bogen vil gøre op med, at “det er din egen skyld”, hvis du har fået stress. Der er mange faktorer, der spiller ind. Der findes ingen nemme løsninger og smuthuller i behandlingen af stress. det er en tilstand, der skal tages alvorligt. Helbredelsen tager den tid, den tager, og det kræver både selvindsigt og forståelse fra omgivelserne.
Venner, familie og arbejdsplads kan med fordel læse med.

[hr]

“Ældre om ENSOMHED” af Birgit Madsen og Peter Olesen. Kroghs Forlag.

Ensomhed har mange ansigter, og der vises mange vinkler på emnet.
Det er en god og meget flot bog, hvor 25 skribenter mellem 56 og 86 år har turdet udstille deres egne vanskelige situation og dermed dele deres erfaring med os andre. Uden tvivl til gavn og hjælp for mange i samme situation. Bogen er et slags spejl, man kan holde op for sig og finde paralleller til sin egen ensomhed. Og måske endda finde ideer og mod til at få ensomheden brudt.

[hr]

INTROVERT stå ved dig selv” af Anna Skyggebjerg.

Fra bogens bagside: Er du én, som tænker før du taler? Skal du bruge tid alene for at komme til kræfter, efter at du har været social? Vil du hellere være sammen med få end gå til en stor fest?
… Introverte er naturligt stille, kreative, tænkende, elsker at være alene….
Denne bog er en hyldest til introverte og en vejviser til at trives som introvert i en verden, hvor det giver flest point at være udadvendt.

[hr]

SLIP BEKYMRINGERNE” -gør op med lykkens værste fjende af Irene Henriette Oestrich.

Det er naturligt at bekymre sig- men når bekymringerne tager magten fra os og bliver til en stadig kilde til dårligt humør og indre uro, kan de stjæle livsglæden fra os.
Bogen gør brug af de kognitive principper og den positive psykologis visdom og hjælper dig til at opbygge din modstandskraft og opnå frihed i sindet, snarere end at være slave af bekymringer og problemer.
Læs bl.a. om, hvordan du giver dine tanker et kritisk eftersyn ….

[hr]

“10 gode råd mod stress” af Bjarne Toftegård.

Det er en lille pjece på kun 15 sider. Den siger ikke, at det er let at komme over sin stress, men den er kort og præcis og udsiger klart: Viden hjælper dig ikke – handlinger gør. Og bogen er således en handleanvisning på, hvad du selv kan øve dig på dag for dag.

[hr]

Gennemgribende Udviklingsforstyrrelse Anden (GUA)

Skrevet af Kate Nordborg-Løvstad – med bidrag fra fagfolk, lærere, pædagoger og forældre.
Kan anbefales, da den giver en udførlig beskrivelse af kompleksiteten. ”Der er ikke lette løsninger på svære problemer”. Bogen forsøger ikke at gøre det let at arbejde med disse børn, men den hjælper med til at give en god og solid forståelse af emnet set fra flere vinkler.

 

BØGER:

 

Lykkefælden” af Russ Harris.

Bogen beskriver en ny behandlingsform, ACT (Acceptence and Commitment Therapy), der er en mindfulness-baseret behandlingsform, der bl.a. hjælper med at håndtere stress, nedtrykthed og frygt samt finde en mere grundlæggende tilfredshed i livet.

Den måde, de fleste af os jagter lykken på, er faktisk med til at gøre os ulykkelige og gøde jorden for stress, angst, nervøsitet og depression, mener Russ Harris. ACT´s målsætning er at leve et rigt liv, alsidigt og meningsfuldt liv, samtidig med, at du er i stand til at håndtere den smerte, der nødvendigvis hører med til livet.

Terapiens mål er at udvikle en livsforbedrende evne til at være i det konkrete liv, gøre sig klar over, hvad vi står for i livet og leve derefter. Leve livet fuldt ud og acceptere, at livet også rummer smerte og sygdom.

 

Psykologien i perspektiv” af Jørn Beckmann

En række emner, der er afgørende for vores liv, beskrives og kommenteres med det fokus, at vi bedst muligt bliver i stand til at leve et liv i følelsesmæssig balance og harmoni med vores omgivelser. Voldsomme belastninger, tab i forbindelse med at miste et elsket menneske, angsten for det ukendte, reaktioner på stress og psykisk pres og døden er nogle af temaerne.

 

”Kunsten at leve inderligt”. Eksistentialisme for det moderne menneske Ted Harris og Ann Lagerstrøm

Om meningen med livet ud fra Søren Kierkegaards skrifter.

 

Kunsten at være alene” Peter Elsas

Vi vil gerne være alene – når det er selvvalgt i sommerhuset – eller på en retræte eller et meditationskursus, men er ensomheden påtvunget er det en anden sag. Bogen udforsker den gode ensomhed kulturelt, historisk, psykologisk og praktisk og forfatteren bidrager med egne observatione lige fra en hule i Nordindien til en nærdødsoplevelse under alvorlig sygdom.

 

 

I sort – en debatbog om depression”   Redaktion: Hans- Erik Larsen

En debatbog om depression historisk set og som en bog om menneskesyn. 18 psykiatere, psykologer, læger, forfattere, filosoffer og journalister giver deres meget forskellige vinkler på emnet.

 

”At overvinde depression”, en selvhjælpsguide på grundlag af kognitiv adfærdsterapi. Poul Gilbert

Der undervises i at ændre alle de negative, automatiske tanker og følelser i en mere realistisk og konstruktiv retning. Så dert bliver muligt at vende tilbage til livet, leve, bruge sine iboende evner og potentialer til glæde for sig selv og til glæde for andre.

 

”Den tavse stemme” Hvordan kroppens sprog kan opløse traumer og skabe velvære. Arbejder ud fra, at traumer hverken er en sygdom eller en forstyrrelse, men snarere en skade forårsaget af frygt, hjælpeløshed eller tab, der kan helbredes ved at aktivere vores medfødte kapacitet til at selvregulere høje arousal.tilstande og intense følelser. Peter A. Levinevordan kroppensHv

 

Mindfulness for særligt sensitive”   Susanne Møberg

Når man hurtigere end de fleste bliver overstimuleret og man indoptager indtryk, følelser og stemninger på en dybere og mere nuanceret måde end de fleste er man disponeret for at skabe et empatisk, lykkeligt og meningesfyldt liv med dybe oplevelser og relationer. Men hvis man ikke forstår at beskytte sig mod overstimulering, er man mere disponeret for at føle sig anderledes, utilstrækkelig, udmattet og træt. til sådanne personer henvender denne bog sig.

 

”Mindfulness i hverdagen” Charlotte Mandrup

Gør dig fri af vanens magt, opnå ægte selvindsigt og styrk din tilstedeværelse i nuet. En praktisk guide til at træne evnen til at være mere tilstede i nuet og bryde fri af de automatiske vanemønstre.

 

Slip angsten fri” Irene Henriette Oestrich

Angst er en naturlig følelse på lige fod med vrede, glæde og tvivl. Dens formål er at beskytte dig, og forstår du at håndtere den, sikrer den dig sundhed, succes og velvære.

 

 

Kvinder der tænker for meget” Susan Nolen-Hoeksema

En bog til alle de kvinder, der tænker mere end godt er over en hel masse hele tiden og plages af det.

 

Broen til det andet menneske” Per Schultz Jørgensen

Fra den første kontakt til den dybe samhørighed. Om mange aspekter af kommunikation mellem mennesker. Skrevet på en god måde, der får os til at bemærke detaljer og synes emnet er spændende – og lære mere om kommunikation.