Mindfulness og meditation

Jeg arbejder på at udvide/ændre det felt, jeg arbejder med.

Mine interesser og de kurser, jeg deltager i, spænder videre end tidligere. Derfor vil der komme nogle kurser med et nyt indhold hen ad vejen,
når jeg bliver klar til det, som en naturlig udløber af det aktive liv, jeg lever.
Jeg arbejder med emner som “Medgang og modgang” og “At træde i karakter som gammel”. I samarbejde med andre erfarne psykologer.

Mindfulness og meditation

Jeg tror på stilhed, refleksion, medfølelse, kærlighed – og at vi skal give os selv den ro, der hjælper os til at være “bedst mulig” i vore sociale relationer.
Jeg er kristen og kommer i folkekirken men hører ikke til en “retning” – Jeg er åben og tager det kristne med mig på min måde. Og er åben for andre
spirituelle tilgange til livet. Vi kan lære flere steder fra, som jeg ser det og oplever det.
Gud, en højere magt, livsvisdom, gode energier ….

Psykologisk sundhed

En sund sjæl i et sundt legeme, hed det i gamle dage. Det var ikke så tosset! Der var ingen psykologer dengang, men alligevel gik man op i at holde sig sund
både legemligt og sjæleligt. Jeg vil gerne bidrage til dette ud fra min faglighed og mine erfaringer gennem livet.
Hvis der er sygdom i kroppen er det vigtigt at lære at rumme det. Er der sjælelig smerte er det vigtigt at lære at rumme det.
At lære at rumme sine følelser og anerkende sin krop er ikke let, men jeg tror på, at man kan øve sig på det og på at finde sindsro og acceptere den, man er,
og det liv, man har.

Det indre kompas

At stå ved mig selv, som den, jeg ER
At gøre det så godt, som det er mig muligt
Være venlig, hjælpsom, nærværende
Sjælefred og sindsro som et mål
Taknemmelighed
Kærlighed
Lade fortiden ligge – den kan ikke laves om – Se fremad- Følge det indre kompas

 

 

!