Små børn

Børn er små unikke personligheder under udvikling

Hvert eneste barn har sin helt egen særlige genetik, personlighed og livssituation,
og samtidig indgår de fra deres første dag i livet i et fællesskab med andre mennesker.
En del børn indgår i flere fællesskaber (delebørn/sammenbragte familier).

Jeg rådgiver gerne forældre om de små børn, men jeg arbejder først med samtaler med børn, når de er ældre.

Vi voksne har i fællesskab ansvaret for barnets/børnenes udvikling

  • Er de oplevede vanskeligheder naturlige reaktioner på miljøpåvirkninger?
  • Er der noget mere, vi som voksne omkring barnet kan gøre anderledes/bedre?
  • Er der noget særligt ved barnet, vi skal lære at kende og forholde os til med særlig opmærksomhed eller varsomhed?

Barnet i centrum

Barnet er en unik lille personlighed, men det skal ses og forstås i forhold til sine relationer.
Med det udgangspunkt kan vi tale sammen om, hvordan vi bedst afhjælper den konkrete bekymring, styrker barnets selvværd eller hvad vi finder det rigtigt at gøre.

Jeg har arbejdet med børn hele mit arbejdsliv

Erfaringsbaggrund: Som lærer, speciallærer, ungdomsvejleder og som psykolog i PPR i skoler og daginstitutioner, – og jeg har selv 4 børn og nu 8 børnebørn + en bonus.

Vi skal tale sammen

I forhold til børn er det altid aktuelt med et samarbejde mellem barnets voksne.