Velkommen

Mine behandlinger angår især:

Sorg ved sygdom og dødsfald hos nærtstående eller egen sygdom.
Akut krise ved uheld og andre traumatiske oplevelser.
Livskriser af forskellig art.
Stress, depression, angst – kun i lettere udgave, hvor der er kræfter og mod til at arbejde konstruktivt og målrettet med sig selv.
Tungere medicinkrævende tilfælde henvises til de af mine kolleger, der har større erfaring med dette.

Coaching omkring arbejdssituationen eller andre tvivlsspørgsmål og personlig udvikling hen mod bedre sundhed.

Mit firma hedder Grove- Psykologi/Sundhed. Det er fordi jeg lægger vægt på at arbejde aktivt med ressourcerne hen mod en sundere tilstand ved at fokusere på en positiv tilgang til livet og bruge kognitiv terapi for at ændre uhensigtsmæssige tanke- og handlemønstre. Og arbejde med følelserne og kroppen tillige. Tanker/følelser/krop/handlinger hænger sammen, og man kan ændre på- og forbedre kropslige og følelsesmæssige tilstande ved at arbejde målrettet med sig selv.
Forebyggelse- mens man har et godt liv- er mit interesseområde. Jeg tilbyder individuel vejledning i mindfulness og meditation.

Bestil en tid

December 2018:

Der er den kommende tid kun plads til få nye klienter med noget akut som egen sygdom/sygdom hos hos pårørende, ulykker m.m.
Øvrige har ventetid. Jeg kan ikke lige nu oplyse om ventetidens længde. Det afhænger af de igangværende forløb.

NB: Er der noget akut med sygdom, død eller ulykke, så vil jeg prøve at skaffe dig en hurtig tid.
Hilsen Britta

Læs mere her

Privatklienter: – Der er reserveret nogle tider til hurtig hjælp til private.
Det koster 900 kr/time. Her kan du få “førstehjælp” og “hjælp til selvhjælp”.
Derefter skal et behandlingsforløb startes op, hvis der er brug for det.
Enten hos mig eller hos en anden psykolog med speciale i det pågældende emne.

Sundhedsforsikringer og arbejdsgivere betaler for, at personen hurtigst muligt får det godt igen. Et antal pladser til dette.

Jeg har ydernummer: Det betyder, at der er tilskud fra sygesikringen, hvis du kan få en henvisning fra din læge.
I så fald koster det 336 kr. pr. gang efter tilskud fra sygesikringen.

Du er velkommen til at ringe eller maile til mig for afklaring
Kontakt: tlf. 26801334 eller mail: britta@brittagrove.dk
Telefontid: 8.00-8.30 og 12.00-12.30.

Ellers indtal navn og tlf.nr. på tlf.svareren, og jeg vil ringe tilbage.
Hvis du ikke indtaler noget på tlf.svareren, så ringer jeg ikke tilbage.

Afbud skal gives senest dagen før på mail eller sms inden kl 16. Ellers koster det 250 kr.

Beskyttelse af personoplysninger
Fra 25. maj 2018 har jeg opdateret alle områder af min virksomhed efter retningslinierne i det nye GDPR, databeskyttelsesforordningen.
Jeg vil naturligvis efterleve de nye regler, og jeg beskytter personoplysninger i overensstemmelse med gældende regler.

Inspiration
Trænger du til lidt inspiration eller vil du gerne lære mig lidt mere at kende, kan du læse med under menupunktet Inspiration, nyt.

Med venlig hilsen
Britta Grove